Over ISCA

Jouw motivatie is je kompas naar werk en voldoening. Of je nu in Nederland woont en werkt of over de grenzen werkzaam bent. ISCA kan je heel praktisch helpen te kijken naar je talenten en gaven en hoe jij het best tot je recht kunt komen qua werk en functioneren. Daarmee leer je zelf goede keuzes te maken voor je toekomst.

Wat doen we?

Aan de hand van een persoonlijk motivatieprofiel, psychologische instrumenten, gesprekken en oefeningen gaan we op zoek naar je potentieel voor werk, studie en loopbaan.

Maak je hoogstpersoonlijke unieke kompas!
Dat geeft richting & helpt goede keuzes te maken.

ISCA is gespecialiseerd in het werken met mensen die over de grenzen in andere talen en culturen werkzaam zijn. Hoe beïnvloedt culturele diversiteit ons werk en leven? Het vraagt veel fijngevoeligheid en aanpassingsvermogen en verandert onze kijk op de wereld en onszelf. We worden wereldburgers . Hoe komen we het beste tot ons recht in het buitenland? Hoe keren we terug naar NL en vinden we weer werk ? Hoe werken we samen in een multicultureel team? Bij ISCA komen deze vragen aan bod.

We werken in het Nederlands, Engels of Frans.
Een eerste consult is vrijblijvend en kosteloos. Welkom!